O spoločnosti

Spoločnosť ANYTIME s.r.o. vznikla ako reakcia na dopyt po poradenských službách v oblasti odbornej prípravy projektov financovaných z fondov EÚ a s tým súvisiacej oblasti verejného obstarávania.

Usiluje sa klientom poskytnúť vysokokvalitné a cenovo dostupné firemné poradenstvo na kľúč. Výhodou spolupráce je hlavne komplexné poskytovanie poradenstva od projektového zámeru až po ukončenie implementácie projektu. Klient tak nemusí spolupracovať zvlášť s firmou, ktorá spracuje projekt, zvlášť s firmou ktorá zrealizuje verejné obstarávanie a ani zvlášť s firmou, ktorá pre klienta poskytne služby implementácie projektu. Všetky tieto činnosti z ktorých pozostáva každý projekt zrealizuje spoločnosť pre klienta v jednom balíku za jeden poplatok. Takto klient dosiahne úsporu nákladov a vyhne sa množstvu duplicitnej práce a problémov vznikajúcich pri komunikácii s viacerými firmami na tom istom projekte.

Spoločnosť disponuje bohatými odbornými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami z prípravy a implementácie množstva úspešných investičných aj neinvestičných projektov a verejných obstarávaní vo viacerých sektoroch národného hospodárstva.

Praxou overené know-how a skúsenosti predstavujú významnú konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam obdobného zamerania. Snahou spoločnosti je vytvorenie obchodného vzťahu s klientom založeného na obojstrannej dôvere, serióznosti a maximálnej spokojnosti.