Vybrané referencie

Nemocnica Poprad, a.s.

Názov projektu: Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 42 394 956,09 € bez DPH
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Mesto Ružomberok

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko v Ružomberku

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 756 772,13 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Obec Likavka

Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 757 600,13 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Obec Tibava

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti v materskej škole v obci Tibava obci Tibava

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 333 291,82 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.

Názov projektu: Inovácia výroby chleba

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 226 437,50 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra


Knudsen Plast s.r.o.

Názov projektu: Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 992 174,85 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Nanogate Slovakia s.r.o.

Názov projektu: Realizácia inovačných opatrení

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 630 787,50 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


AGRO-RACIO s.r.o.

Názov projektu: Investície do poľnohospodárskeho podniku AGRO RACIO s.r.o.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 996 568,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra


CHYŽBET SK, s.r.o.

Názov projektu: Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa CHYŽBET SK, s.r.o.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 1 130 908,62 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Technical Textiles, s. r. o.

Názov projektu: Rast inovačných kapacít spoločnosti Technical Textiles, s. r. o.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 1 450 356,25 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


WOODMART, s.r.o.

Názov projektu: Podpora kreatívneho rastu a uplatnenie tvorivého potenciálu spoločnosti WOODMART, s.r.o.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 189 454,40 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


NÁBYTKÁR, s.r.o.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁBYTKÁR s.r.o.

Projekt schválený

Výška finančného príspevku: 189 454,40 €
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky