Aktuality

Plánovaná výzva na kúpu nových technológií do výrobných prevádzok

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje novú výzvu v celkovom objeme približne 15 mil. EUR. Jej vyhlásenie sa očakáva v priebehu nasledujúcich dní.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie.

Oprávnené budú projekty na nákup inovatívnych technológií do výrobných prevádzok.

Intenzita pomoci na projekt:

Miesto realizácie projektu

Malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj

50 %

40 %

30 %

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

60 %

50 %

40 %

Prešovský kraj, Košický kraj

70 %

60 %

50 %

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 Aktuality / VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE - foto
 Aktuality / VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE - foto
 Aktuality / VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE - foto
 Aktuality / VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE - foto

Zoznam aktualít