Aktuality

Poľnohospodárstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci projektových podpôr novú výzvu v celkovom objeme približne 159 mil. EUR. Jej vyhlásenie sa očakáva ešte v priebehu mesiaca október (2021).

Rozsah oprávnených činností – špeciálna rastlinná výroba:

 1. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 2. investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 3. investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;
 4. stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 5. investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 6. investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
 7. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
 8. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 9. investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.

Rozsah oprávnených činností – živočíšna výroba:

 1. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 2. investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 3. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch
 4. investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 5. investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 6. investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže
 7. v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.


Zoznam aktualít