Aktuality

POTRAVINÁRSTVO

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci projektových podpôr pripravuje novú výzvu v celkovom objeme približne 170 mil. EUR. Jej vyhlásenie sa očakáva ešte v priebehu mesiaca október (2021).

Oblasti podpory (na každú oblasť bude vyhlásená samostatná výzva):

  1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
  2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
  3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
  4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
  5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
  6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
  7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
  8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení. 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.


Zoznam aktualít